Yoga en de elementen deel 5: ruimte

 

Inhoud 
1 Yoga en de elementen – Deel 5: Ruimte
2 Ruimte en de Chakra’s
3 Ruimte in balans
3.1 Te veel ruimte
3.2 Te weinig ruimte
4 Ruimte in asana

 

Yoga en de elementen – Deel 5: Ruimte

We zijn aangekomen bij het vijfde en tevens het laatste deel in deze elementen reeks! Het element ruimte.

Niet in alle tradities en leren wordt er gewerkt met dit vijfde element. Ook zijn er culturen die werken met hout, vuur, aarde, metaal en water. (Traditional Chinese Medicine bijvoorbeeld).

In Westerse sjamanistische tradities wordt dit element benoemd als spirit; een alles verbindend kosmisch veld dat geen begin en geen einde heeft. In deze vibrerende ruimte, in het sanskriet “Akasha” genoemd, is alles door middel van ether met elkaar verbonden.

Niet alleen mensen, dieren, planten, maar ook planeten, sterren tot en met ons bewustzijn. Je zou dit element kunnen vergelijken met een onmetelijke ruimte die niet gevuld is met lucht maar met energie.

Ervin Laszlo, filosoof en wetenschapper, beschrijft in zijn bestseller “Het Akasha-veld” dat zowel ons lichaam, onze hersenen als ons bewustzijn is verbonden met het universum om ons heen.

Dat sommige mensen kunnen communiceren met overledenen of herinneringen hebben uit vorige levens, is volgens Laszlo een van de bewijzen dat ons bewustzijn tijd en ruimte overstijgt en deel is van een “bezielde kosmos”.

Alles ontstaat vanuit ruimte, bestaat in ruimte en lost weer in ruimte op. Ruimte is grenzeloos. Vuur, water, aarde en lucht zijn voor ons aardse begrippen en gemakkelijk waar te nemen en te begrijpen.

Het vijfde element is niet zo gemakkelijk waar te nemen en toch is het overal aanwezig. Ruimte gaat over gewaarwording. Dit element is vluchtig als etherische olie. Dit vijfde element biedt als het ware de ruimte voor de andere elementen om te bestaan.

Ruimte en de Chakra’s

Onze 2e hoogste chakra’s kunnen we als volgt verbinden aan dit niet te pakken element.

  • Chakra 6  Ajna chakra; gelegen in de buurt van het voorhoofd (deze plek wordt ook wel 3e oog genoemd), wordt in verband gebracht met intuïtie, helderziendheid, verbeeldingskracht. Het element is ‘licht’ wat terug te brengen is naar het basiselement ruimte/ether/spirit. Psychologisch gezien, gericht op zelfbespiegeling, het recht om te zien. (Onbewuste) tegenkracht is illusie.
  • Chakra 7  Sahasrara chakra; gelegen in de buurt van de kruin, wordt in verband gebracht met kennis en inzicht. Het element is bewustzijn, wat terug te brengen is naar het basiselement ruimte/ether/spirit. Psychologisch gezien, gericht op zelfkennis, het recht om te weten. Met als (onbewuste) tegenkracht gehechtheid.

Ruimte in balans

Als dit element in ons in evenwicht is, is er ruimte in ons leven; alles heeft een passende plek. Er is genoeg tijd en plaats voor alle aspecten van ervaren. We zijn niet afgesneden van de ervaring maar raken er ook niet in verstrikt. We zijn verbonden met de essentie en zoeken de oorzaken van problemen niet buiten ons. We weten dat elk probleem niets anders is dan wat op komt in ruimte zonder dat we zelf het probleem worden.

Te veel ruimte

Wanneer dit element overheerst zijn we niet in staat verbinding te maken met de andere elementen. We zijn niet aanwezig en zijn als het ware de draad kwijt. Het kan zijn dat alles zinloos wordt en we het leven als oppervlakkig ervaren. Doordat we zo ontworteld zijn hebben we het gevoel zonder doel rond te dobberen.

Te weinig ruimte

Als er te weinig ruimte is kan een ander element onze reacties gemakkelijker overheersen en bepalen. Door een klein probleempje raken we helemaal van slag en grotere problemen hebben een vernietigende werking. Alles lijkt massief en ondoordringbaar.

Ruimte in asana

Yoga biedt ons de mogelijkheid onze eigen ruimte te ontdekken, zowel onze innerlijke ruimte van bewustwording als hoe we zelf in de ruimte staan en hoe we ruimte ervaren in flexibiliteit. Zowel lichamelijke flexibiliteit geestelijke.

In een asana kun je onderzoeken hoe je lichaam beweegt in verhouding tot het aannemen van de asana. Je zou jezelf dan af kunnen vragen waar je dan doorheen beweegt. Met name het onderzoeken van weerstand, waar zit deze en hoe kun je daar mee om gaan? Hierdoor heen bewegend geeft ruimte.

En ruimte is vrijheid. Wanneer we gefocust zijn op onze adem is Kumbhaka, de ademstilte tussen een uit en volgende inademing, ruimte. Ook hierin kun je onderzoeken of je door toepassing hiervan meer ruimte, dus vrijheid, kunt creëren.

Om meer ruimte te kunnen ervaren en voelen zullen we de andere elementen ook weer in moeten zetten want de vier andere elementen zijn in ruimte. Met andere woorden; ruimte alleen is tijdens yoga niet te ervaren en er zal altijd aanspraak gedaan moeten worden op een van de andere elementen.

Ik nodig jou uit om te onderzoeken hoe je de ruimte die je ervaart op de mat, mee kunt nemen in het dagelijks leven. Want daarin vind je de ware verbinding tussen yoga en het element ruimte!

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.